2020-06-15
Nyheter

Omställningsstödet planeras för start 1 juli

1 juli väntas de nya reglerna om omställningsstöd träda i kraft och företagen kan börja ansöka om stödet. Såväl revisorer som redovisningskonsulter kan vara ett stöd i ansökningsprocessen och FAR arbetar just nu med att ta fram exempel på uppdragsbrev och revisorsyttrande.

I regeringens proposition 2019/20:181 ingår bland annat förslag till ny lag om så kallat omställningsstöd, ett stöd som företag som tappat en stor del av sin omsättning på grund av coronapandemin kan söka. Förslaget lämnades till riksdagen 10 juni för beslut.

Enligt lagförslaget ska företag som ansöker om stöd på 100 000 kronor eller mer bifoga ett yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor. Runt 30 000 företag förväntas behöva ett yttrande från en revisor. Regeringen ska återkomma med en förordning om granskningens och yttrandets innehåll. FAR har föreslagit att granskningen utgår från SNT 4400, Granskning enligt särskild överenskommelse.

Regeringen uppskattar att det totala antalet företag som kommer att ansöka om stödet är runt 180 000. Både revisorer och redovisningskonsulter kan vara behjälpliga i ansökningsprocessen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli och ansökningar ska ha inkommit till Skatteverket senast 31 augusti 2020. Den totala ansökningstiden är alltså två månader.

- Det är viktigt att det blir rätt från början och många företag kommer att behöva hjälp av sin revisor eller redovisningskonsult i själva ansökningsförfarandet. Vi arbetar nu för att skapa klarhet kring reglerna och ge FAR:s medlemmar vägledning inför 1 juli då företagen kan börja ansöka om stödet, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

FAR tar nu fram exempel på uppdragsbrev för granskningsuppdraget, uppdragsbrev för uppdraget att sammanställa underlag för beräkning av omställningsstöd, samt exempel på revisorsyttrande.

Text: Pernilla Halling