2020-06-23
Nyheter

Nya allmänna råd från Bokföringsnämnden

Med anledning av coronaviruset har Bokföringsnämnden beslutat om nya allmänna råd. Det allmänna rådet rör hyra och leasing.

Från och med 17 juni gäller Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) samt vissa följdändringar. Det allmänna rådet innebär att ett företag får redovisa rabatt på hyra och leasingavgifter till följd av coronaviruset i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till. Detta gäller dock inte leasingavtal som redovisas som ett finansiellt leasingavtal. Det allmänna rådet gäller företag som tillämpar ett K2- eller K3-regelverk och får tillämpas för räkenskapsår som avslutas 31 mars 2020 eller senare.