2020-06-02
Nyheter

FAR får gehör för frågor kring omställningsstödet

Regeringens förslag på omställningsstöd till företag som drabbats av coronakrisen skickas nu till Lagrådet för granskning. FAR är nöjd med de aviserade förändringarna.

Under tisdagen meddelade regeringen att man nu skickar sitt justerade förslag på omställningsstöd till Lagrådet. Utöver den nya lagen avser regeringen besluta om en ny förordning, där två frågor som omnämns i pressmeddelandet är särskilt viktiga för FAR:

”Företag som lämnat vinstutdelning eller vissa andra typer av särskilt reglerade värdeöverföringar till aktieägare eller medlemmar under en viss tidsperiod kommer fortsatt inte att kunna få stöd. Företagen kommer dock inte att vara förhindrade att lämna koncernbidrag.”, enligt pressmeddelandet. 

– Det är glädjande att regeringen nu meddelar att koncernbidragen inte ska omfattas av värdeöverföringsspärren, en fråga som FAR och många andra aktivt drivit på, säger Lennart Iredahl, auktoriserad revisor på FAR.

– Det här är väldigt positivt! Ett krisande företag som hjälper ett annat företag i en koncern att undvika konkurs ska självklart också kunna omfattas av stödet, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Den andra frågan gäller vilken granskningsmetod revisorerna ska tillämpa.

Regeringen skriver: ”En förutsättning för stöd kommer fortsatt vara att ett revisorsintyg ges in, om stödet uppgår till minst 100 000 kronor. I de kommande förordningsbestämmelserna kommer dock omfattningen av revisorns granskning att tydliggöras och göras beroende av stödets storlek.”

– Det är viktigt att det blir rätt från början. Därför är det bra att det krävs ett revisorsintyg, säger Karin Apelman.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz