2020-07-03
Nyheter

Omställningsstöd – skriftliga uttalanden från företagsledningen och vägledning revision

Revisorsyttranden och uppdragsbrev för granskning av ansökan om omställningsstöd har tidigare publicerats.

Nu finns även skriftliga uttalanden från företagsledningen och en vägledning för revision av omställningsstöd tillgängliga.

Det finns ett skriftligt uttalande för granskning enligt särskild överenskommelse och ett för revision. Vägledningen  inleds med en sammanfattning av huvudpunkterna i reglerna om omställningsstöd. Sammanfattningen kan vara av intresse att ta del av även i de fall då uppdraget avser granskning enligt särskild överenskommelse. För en fullständig beskrivning av reglerna om omställningsstöd bör revisorn ta del av Förordning (220:552) om omställningsstöd (FOM), inklusive förordningsmotiv (FM 2020:8), Lag om omställningsstöd (SFS 2020:548) samt Skatteverkets rättsliga vägledningar.