2020-01-23
Nyheter

Förenklade skatteregler för enskild näringsverksamhet kan bli verklighet

Schablonskatt utifrån företagets omsättning och en schablon för moms. Det är två förändringar som kan bli verklighet när skattereglerna för enskild näringsverksamhet ses över. Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, har föreslagits som en av experterna till utredningen.

Förslaget är en del av januariavtalet, mellan regeringspartierna, C och L. Tanken är att förenkla för företag i enskild näringsverksamhet och att förbättra förutsättningarna för skattskyldiga att betala rätt skatt. FAR har erbjudits att föreslå namn till en expertplats i utredningen, en man och en kvinna. Två namnförslag har tagits fram, varav det ena är Hans Peter Larsson, Auktoriserad skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

Utredningen har två uppdrag. Den ska föreslå förenklingar för enskilda näringsidkare i ett delbetänkande, som ska vara klart senast 1 september 2020. Där ska utvärdering och analys ske av ordningen för resultatberäkning, samt för företagssparande, liksom även för reglerna för kapitalunderlag och expansionsfonder, samt för räntefördelning och tillämpningsgränsen för sådan.

Utredningen ska också se över möjligheten att kraftigt förenkla skattereglerna, ett uppdrag som ska vara klart 1 juli 2021. Det handlar om en helt ny form av frivillig beskattning som ska erbjudas till enskilda näringsidkare, i form av en schablon som utgår från företagets omsättning. Utredningen ska bedöma lämpligheten i ett sådant system och föreslå hur sådana regler kan utformas, så att skattereglerna förenklas. Uppdraget innefattar även en eventuell schablon för moms.

– Sammantaget berör utredningen uppemot en miljon personer som driver företag, liksom även medlemsgrupperna i FAR, säger Hans Peter Larsson.

Det kan både handla om förenklade regler för exempelvis jord- och skogsbrukare och för den så kallade gigekonomin, alltså branscher med en hög andel parallella och korta uppdrag.

– Den stora förändringen kan bli om det på sikt läggs fram förslag om en schablonbeskattning på intäktsnivåer på, säg 300 000 – 400 000 kronor, för att underlätta för exempelvis deltidsföretagare och personer som arbetar i gigekonomin, säger Hans Peter Larsson.

Även de som arbetar med redovisning och rådgivning kan komma att påverkas, eftersom de förslag som kan komma att läggas fram i utredningen kan ha effekter på framtida efterfrågan på sådana tjänster.

Text: Martin Wallström

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se