2020-02-05
Nyheter

Två nya exempel på revisionsberättelser

FAR har tagit fram två nya exempel på revisionsberättelser då lagstadgade stämmohandlingar ej funnits tillgängliga inför en ordinarie stämma, ett för aktiebolag och ett för ekonomiska föreningar.

I exemplet för aktiebolag anses det vara en väsentlig brist främst p.g.a. En situation med spritt ägande och där samtliga aktieägare inte har varit med på årsstämman och inte lämnat sitt samtycke till åsidosättandet. För exemplet avseende ekonomiska föreningar är situationen motsvarande genom att det finns flera medlemmar och samtliga medlemmar inte deltog på den ordinarie föreningsstämman och inte lämnade sitt samtycke till åsidosättandet.

Situationen kan exempelvis uppstå när det tidigare årets årsredovisning har avlämnats så sent att den inte funnits tillgänglig i tid före stämman. Anmärkning sker i revisionsberättelsen för det räkenskapsår då bristen uppkommit det vill säga det räkenskapsår då handlingarna inte funnits tillgängliga och stämman hölls.