2020-02-14
Nyheter

FAR kritisk till utredning om premiepensionssystem

Att lansera en ny modell för premiepension efter bara ett år – och utan en analys av de långsiktiga effekterna - kan få långtgående konsekvenser. Det skriver FAR i ett remissvar

I dag, 14 februari, gick tiden ut för att svara på betänkandet SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem. Enligt kommittédirektivet ska utredningen utarbeta ett mål för premiepensionssystemet, formulera hur fondtorget ska kunna nå dit, skapa en säker valmiljö samt erbjuda valfrihet till pensionsspararna. Det ska också tas fram olika regelverk och lagar för att i ett sista skede bilda den nya myndigheten.

FAR, som har fått möjlighet att svara på remissen, är positiva till att Pensionsmyndigheten arbetar mot givna mål och att det i dag existerar en valmiljö med valfrihet. Men konstaterar vidare att förslagen medför stora konsekvenser för individ och samhälle och att konsekvensanalysen för kritiska områden är bristfällig. Då dagens modell för premiepension inrättades under 2019 är de långsiktiga effekterna svåra att analysera efter så kort tid.

Sussanne Sundvall

Sussanne Sundvall. Foto: PwC.

– Nuvarande modell för premiepension har funnits i ett år, medan den gamla modellen fanns i 20 år. Vi anser att man behöver lite mer kunskap om det nya innan man gör förändringar, säger Sussanne Sundvall, ordförande FAR:s Specialistgrupp för finansiella bolag, som upprättat remissvaret för FAR:s räkning.

I sitt svar nämner FAR fem områden som behöver utredas närmare; bolagsstyrning, kapitalförsörjning, hållbarhet, urval av fonder samt problemställningar med avseende på placeringar i indexprodukter.

– I remissen finns en konsekvensanalys, som skulle kunna utvecklas. För det här är stora frågor som berör många och får betydande konsekvenser, påpekar Sussanne Sundvall.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz