2020-12-14
Nyheter

Fokus på framtida yrkesfrågor i FAR:s utbildningar för ekonomer 2021

Ett brett utbud för controllers och ekonomichefer samt ett stort basutbud inom redovisning, skatt och moms är stommen i FAR:s utbildningsprogram för ekonomer 2021. Bland nyheterna märks en kurs i Data Science och AI samt en comeback för FAR:s populära frukostseminarier.

Hallå där, Carin Jonsson, produktchef på FAR!

Varför ska en företagsekonom gå en utbildning hos FAR?

Vi har alltid de främsta föreläsarna och specialisterna från näringslivet och universiteten. Deltagarna ska känna sig trygga med att de får den senaste kunskapen från duktiga pedagoger, oavsett om utbildningarna handlar om lagar och regler eller om yrkesrollsspecifika roller.

Vilket fokus har FAR:s utbildningsprogram för ekonomer 2021?

FAR har sedan många år tillbaka satsat på ett brett kursutbud för controllers och ekonomichefer, både kortare utbildningar och ettåriga certifieringsprogram för den som arbetat lite längre. Utbildningarna fokuserar på vad som är viktigt för just dessa roller, t ex vikten av ledarskap, hur rätt kommunikation av siffror kan driva förändring och förståelse i en organisation samt hur ekonomen kan bli ett bollplank till ledningen och övriga delar av organisationen i viktiga frågor som strategi, lönsamhetsstyrning och hållbarhet.

Vi har dessutom ett stort basutbud inom redovisning, skatt och moms, både för dig som behöver kunskaper på en grundläggande nivå och för den som behöver mer kvalificerade kunskaper, eller en nyhetsuppdatering.

Vilka nyheter vill du särskilt tipsa om inför det nya året?

Vi fortsätter att blicka framåt på vad som kommer att vara viktigt i rollen som controller eller ekonomichef. FAR:s uppskattade utbildning om RPA och automatisering återkommer och i vår ger vi också en utbildning inom Data Science och AI. De flesta företag har tillgång till mer data än någonsin och utbildningen lär bland annat deltagarna hur man som företag och som ekonom kan utvinna värde ur sina datatillgångar.

Ett annat bra tips är att FAR återupptar de uppskattade frukostseminarierna, nu helt i digital form

 

Kommer FAR att arrangera utbildningar online och på fysiska platser eller 'bara' online?

Under januari-februari fortsätter vi att hålla alla utbildningar online, sedan får vi se om vi kan börja ses på plats igen med de anpassningar som behövs för att det ska kännas tryggt att mötas. Online-alternativ kommer dock alltid att finnas, och vi följer naturligtvis FHMs rekommendationer.