2020-12-09
Nyheter

Nytt från Skatteverket

Här har vi samlat en rad nyheter från Skatteverket efter vårt senaste samverkansmöte. Läs mer om hur du lämnar in INK2 snabbare och smidigare och ta del av höstens skatteträffar digitalt när du vill.

Höstens skatteträffar
Under hösten har Skatteverket inte kunnat genomföra de lokala träffarna runt om i landet. Istället har fem filmer spelats in och lagts ut på webben. Varje film är ca 20-30 minuter lång. Till varje film finns en PDF att ladda ner och även länkar till Rättslig vägledning med fördjupad information.

Nyheter kring ekonomiskt arbetsgivarbegrepp mm.
På Rättslig vägledning och fliken Nyheter har Skatteverket den 27 november publicerat sju vägledningar till stöd för de lagändringar som sker 1 januari 2021 och berör ekonomiskt arbetsgivarbegrepp, ändrade regler när det gäller skyldigheten att göra skatteavdrag mm.

Handelsbolag och särskild uppgift
Skatteverket har noterat att många lämnar in påskriven INK4 i onödan när endast särskild uppgift behöver lämnas in. Den särskilda uppgiften kan lämnas via filöverföring.

Förenklad inlämning av inkomstdeklaration för aktiebolag
Skatteverket fortsätter att förbättra sin digitala deklarationstjänst. Genom filöverföringstjänsten kan nu även innehållet i inkomstdeklaration för aktiebolag, INK2, överföras till Mina sidor där kunden skriver under genom att signera deklarationen. Med den här möjligheten kan deklarationen lämnas in så snart bokslut och årsredovisning är färdigställt.

Förtryckta uppgifter på INK1
Så snart det blir dags att deklarera för fysiker finns möjlighet att snabba upp arbetet i deklarationsprogrammet genom att importera förtryckta uppgifter. Uppgifterna finns i en .sru-fil som finns bifogad till PDF-filen under Mina sidor. Om du inte är ombud kan du be kunden mejla PDF-filen till dig. Notera att de detaljerade uppgifter som framgår av specifikationen inte finns i .sru-filen.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införs

Vid årsskiftet träder begreppet ekonomisk arbetsgivare i kraft. Det påverkar främst utländska företag, utan fast driftställe i Sverige men med personal i Sverige. Utländska arbetsgivare som arbetar tillfälligt i Sverige kan inte längre utnyttja denna regel utan de anställda beskattas från dag 1 i Sverige. Men även svenska företag berörs. De nya reglerna innebär att svenska kunder som köper tjänster av utländska företag med personal i Sverige måste säkerställa att de utländska företagen har svensk F-skatt. Om det saknas måste det svenska företaget hålla inne 30 procent av fakturabeloppet, på samma sätt som man ska göra i dag för svenska företag som saknar F-skatt.

För rådgivare gäller det att vara uppmärksam på frågan om svensk F-skatt finns och annars påtala för den svenska kunden att hen ska hålla inne 30 procent skatt på fakturabeloppet. För lönekonsulter med utländska kunder, som hittills inte har behövt hålla inne preliminärskatt på anställdas löner, gäller det nu att uppmärksamma kunderna på de nya reglerna.