2020-12-17
Nyheter

Global revisionsstandard för LCE-företag på god väg

I början av december fattade den globala standardsättaren IAASB ett formellt och enigt beslut om att anta ett så kallat project proposal om att ta fram en revisionsstandard för LCE:s.

Det krävs en hel del tålamod när det gäller att komma överens kring global standardsättning. Att ta fram en ny global revisionsstandard för mindre komplexa företag, så kallade Less Complex Entities (LCE), har nämligen varit på tapeten sedan 2017.

Nordiska Revisorsförbundet (NRF) fick kämpa länge för att få upp frågan om en bättre SME-revision på IAASB:s agenda, nu är man alltså på god väg.

I början av december fattade den globala standardsättaren IAASB ett formellt, och enigt, beslut om att anta ett s.k. project proposal om att ta fram en revisionsstandard för LCE:s. På samma möte presenterades och diskuterades även ett första utkast av en sådan standard. Förslaget är på 63 sidor.

I mitten av mars ska en uppdaterad version av standarden behandlas. Ambitionen är att IAASB i juni ska besluta om att skicka ut ett förslag till standard på remiss. Vid decembermötet 2021 ska remissvaren gås igenom. Om allt går vägen ska styrelsen ta ett definitivt beslut om en ny standard i december 2022.

– Förra veckans möte innehöll intressanta diskussioner, med högt i tak och många synpunkter. Generellt sett fanns stort support för själva strukturen. Allra mest diskussioner var det kring vilka revisionsuppdrag som ska omfattas av den här standarden. Hur definierar man tydliga och lämpliga gränsdragningar som samtidigt bidrar till konsekvent tillämpning? Mindre komplexa företag är svårare att definiera än vad man kan tro, säger Helene Agélii, generalsekreterare i Nordiska Revisorsförbundet och technical advisor inom IAASB.

Utgångspunkterna för framtagande av den nya standarden är att den ska använda liknande koncept och principer som används i International Standards on Auditing (ISAs). Standarden ska vara självständig och därför innehålla alla krav som är relevanta i en revision av just less complex entities. Standarden ska vara indelad i olika avsnitt som följer det naturliga flödet i utförandet av ett revisionsuppdrag och som anger de relevanta kraven för de olika komponenterna i en revision.

IAASB kommer att fortsätta sin diskussion angående hur – och var – lämpligt tillämpningsmaterial ska tillhandahållas, exempelvis i standarden eller vid sidan av som särskild implementeringsvägledning.

Standarden ska även innehålla ett introduktionsavsnitt där det förklaras för vilka uppdrag standarden ska vara tillämplig. Den kommer även att innehålla uppgifter om för vilka uppdrag standarden inte är tillämplig; i dagsläget föreslås att standarden inte kan tillämpas vid revision av noterade företag. ´

– Det är väldigt positivt att denna standard äntligen står i fokus för IAASB:s arbete. Det finns en stor förväntan, kanske framför allt bland revisorer som reviderar denna typ av företag, att denna standard ska bidra till en effektivare men fortsatt högkvalitativ revision. Med tanke på den höga kompetensen och den blandade styrelsesammansättningen inom IAASB finns goda förutsättningar att skapa en standard som kan leva upp till dessa förväntningar, påtalar Helene Agélii.