2020-12-22
Nyheter

Grattis! Ännu en byrå godkänd i kvalitetskontroll skatt

Grant Thornton har fått sin skatterådgivningsverksamhet kvalitetskontrollerad av FAR. I dagarna kom resultatet: Godkänt. Under kommande år gör Kvalitetsnämnden Skatt (KNS) fler kontroller hos byråerna.

Hösten 2020 kvalitetskontrollerade två kontrollanter från medlemsföretag inom FAR skatterådgivningsverksamhet hos Grant Thornton. Trots pandemin lyckades man genomföra kontrollen på sedvanligt vis. Vid nämndsammanträde i slutet av december beslutade Kvalitetsnämnden Skatt att meddela resultat godkänt.

Huvudregeln är att varje kontroll ska utföras som så kallad enskild kontroll. Grant Thornton hade däremot ansökt om och fått beviljat att det skulle genomföras en så kallad systemkontroll.

Bolag och byråer som har en utvecklad struktur och process för sin kvalitetskontroll internt och system för att hantera kvalitet och risk, har under dessa förutsättningar möjlighet att få en systemkontroll utförd. Då tittar kontrollanterna både på det övergripande systemet på företaget, samt gör stickprovskontroller på företagets egna interna kontroller, säger Torbjörn Hagenius, ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet.

− Som del i ett sådant system ska finnas en intern kvalitetskontroll som Grant Thornton själva hanterar. Då kontrollerar vi hur strukturen ser ut, vad den fångar upp och uppfyller. Vi gör också en så kallad upprepad kontroll, genom att plocka ut ett mindre antal faktiska uppdrag för ett antal auktoriserade skatterådgivare, som Grant Thornton internt har genomfört sin kontroll på, förtydligar Torbjörn Hagenius.

I samband med besöken och analysen efteråt kommer kvalitetskontrollanterna också med förbättringsförslag. Det ska inte primärt ses som kritik eller en faktisk brist hos kontrollerat företag, utan mer som rekommendationer från FAR.

− Sammanfattningsvis hade Grant Thornton god ordning och struktur i kvalitetsarbetet samt i sin interna riskhantering, säger Torbjörn Hagenius.

Förutom Grant Thornton har skatteverksamheterna på EY, BDO, Deloitte och Lundins Skatt tidigare kvalitetskontrollerats och godkänts. Efter den första kvalitetskontrollen genomför FAR sedan nya kontroller på byråerna var sjätte år. Däremellan är respektive kvalitetskontrollerad byrå med skatterådgivningsverksamhet skyldig att göra interna kvalitetskontroller.

I mitten av januari 2021 tas det beslut om ytterligare en byrå där kvalitetskontroller genomfördes hösten 2020. Under FAR:s innevarande verksamhetsår fram till augusti kommer det att genomföras minst en kvalitetskontroll till.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz