2020-12-18
Nyheter

Digital inlämning av koncernredovisning snart möjligt

I början av februari 2021 kommer aktiebolag som upprättar en koncernredovisning som följer regelverket K3 att kunna skicka in både sin årsredovisning och den egna koncernredovisningen digitalt.

16 december publicerade Bolagsverket nya taxonomier som möjliggör att bolag som upprättar sin årsredovisning enligt K3 snart kan skicka in även sin koncernredovisning digitalt till Bolagsverket. Parallellt med detta har taxonomin för revisionsberättelsen för K3 med koncernredovisning utvecklats, i det arbetet har Lennart Iredahl och Johanna Svensson från FAR bistått Bolagsverket med klassificeringen av revisionsberättelsen.