2020-12-21
Nyheter

Bokföringsnämndens tilläggsförslag på remiss

Bokföringsnämnden vill göra tillägg i BFNAR 2020:1. Förslaget är ute på remiss och kommer att besvaras av FAR:s Operativa Grupp Finansiell Rapportering – Redovisning.

Bokföringsnämnden har remitterat ett förslag till tillägg i BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset, som kom i juni 2020. Om företag väljer att tillämpa detta allmänna råd med dess nuvarande utformning får rabatter på till exempel hyra, redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten hör till vid tillämpning av K3 och K2.

Förslaget syftar till att även tillåta att coronarelaterade stöd, där beslut om att bevilja stödet och att detta beslut kan ligga till grund för utbetalning eller tillgodoförande erhålls efter balansdagen men innan den finansiella rapporten avges, ska få redovisas i den period stödet avser att täcka vid tillämpning av K3 och K2. Stödet får dock inte redovisas om det är förenat med villkor som företaget bedömer att det inte kan uppfylla. Remissen kommer att besvaras av FAR:s Operativa Grupp Finansiell Rapportering – Redovisning. Beslut väntas tas av Bokföringsnämnden i januari 2021.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se