2020-08-14
Nyheter

Ta chansen att påverka EU:s politik för bättre konkurrenskraft

EU-kommissionen genomför en undersökning "Survey on digital automation in professional services" inom fyra olika områden, bland annat redovisningstjänster.

Resultaten av studien kommer att ligga till grund för EU-kommissionens politik för att stödja och förbättra konkurrenskraften inom EU för professionella tjänster. Sverige är en av tolv medlemsstater som har blivit utvalda att besvara en enkät som är en del av studien. Enkäten vänder sig till yrkesverksamma inom de fyra områdena.

Vill du vara med och påverka EU:s politik? Du hittar enkäten här. Sista svarsdag är 20 augusti.

Övriga medlemsländer som ingår i studien är Belgien, Kroatien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Polen, Portugal, Rumänien och Spanien.