2020-04-28
Nyheter

Senaste nytt från Skatteverket

Här har vi samlat en rad nyheter från Skatteverket som du har användning av i din yrkesroll. Läs mer om NE-bilagan, VD:s behörighet och Skatteverkets samlade coronainformation.

Förbättrad deklarationstjänst för enskilda företagare
Skatteverket har förbättrat deklarationstjänsten för enskilda företagare. Runt 900 000 företagare ska i år lämna NE-bilaga i årets deklaration. Dessa har fått det enklare, framför allt om de deklarerar digitalt.

Tidigare har kunden behövt fylla i resultatet manuellt från NE-bilagan in i e-tjänsten. Nu kan kunden själv hämta resultat, oavsett om redovisningsbyrån lämnat in bilagan via filöverföring eller på papper. Det gör det enklare för kunden att göra rätt.

Det kan också vara värt att uppmärksamma att deklarationen nu även finns som pdf-fil på Mina sidor hos Skatteverket. Pdf:en innehåller samma uppgifter som skickades till den digitala brevlådan eller med vanlig post.

VD behörig att underteckna deklarationen
Skatteverket har publicerat ett ställningstagande som handlar om vilken behörighet ett aktiebolags VD har att skriva under en inkomstdeklaration eller att utse och ansöka om godkännande av ett deklarationsombud. Myndigheten konstaterar att VD:n är behörig företrädare i bolaget i ovan nämnda frågor.

Skatteverkets samlade coronainformation
Skatteverket har valt att samla information om vad som gäller om företagen har problem med att hinna deklarera eller lämna andra uppgifter i rätt tid. Beroende på att reglerna skiljer sig åt är informationen är uppdelad på följande målgrupper:

  • enskild näringsverksamhet och delägare i handelsbolag
  • aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar
  • ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund
  • offentliga aktörer.