2020-04-28
Nyheter

Omröstning om informationsplikt för skatterådgivare uppskjuten

Förfarandet kring rapporteringsplikt avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6) skjuts fram. Nytt datum för beslut i riksdagen är 27 maj.

DAC6 skulle ha införlivats och den svenska lagstiftningen skulle ha varit publicerad senast den 31 december 2019. Men propositionen lämnades inte till riksdagen förrän en månad senare. Sedan dess har planeringen för omröstningen skjutits fram vid flera tillfällen. Nu har det skett igen.

Riksdagen har nyligen meddelat att DAC6 ska beredas i skatteutskottet 12 maj. Beslut fattas därefter i riksdagen 27 maj. Och enligt gällande planering ska implementeringen ske 1 juli.

FAR lämnade i slutet av mars en hemställan till skatteutskottet med ett tydligt meddelande: Rapporteringsplikt avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6) bör inte implementeras 1 juli 2020. Fler EU-länder har tagit initiativ till att skjuta upp ikraftträdandet, bland annat Tyskland, Italien och Luxemburg.

– FAR har gått in med en hemställan där vi begärde att sanktionsreglerna i den nya lagen skulle senareläggas. Nu kommer vi att fortsätta ta initiativ till att hela lagstiftningen senareläggs med anledning av covid-19. Företag och rådgivare har väsentligt mycket viktigare att fundera på i dessa dagar än rapporteringsskyldighet till Skatteverken i olika länder. Nu gäller det att blicka framåt och se till att få till regler som kickstartar de europiska ekonomierna, säger Hans Peter Larsson, skatteexpert och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz