2019-09-13
Nyheter

Uppdaterade revisorsyttranden för finansiella företag

FAR:s specialistgrupp för finansiella företag har uppdaterat revisorsyttranden för finansiella företag som krävs enligt lag eller Finansinspektionen.

Ändringarna är av redaktionell karaktär och träder ikraft den 1 januari 2020 men tidigare tillämpning är tillåten.