2019-10-21
Nyheter

Hur hanteras korruptionsmisstankar internt?

Korruption och bedrägerier är lika vanligt förekommande som vinterförkylningar. Flera av oss kommer stöta på dem på ett eller annat sätt under vårt arbetsliv. Men hur ska man agera då misstankar kommer upp till ytan?

Skalbolag i skatteparadis, gåvor och siffror som inte stämmer överens. Att medarbetare lär sig känna igen varningsflaggorna för oegentligheter i en organisation är värdefullt. Men inte bara det. Viktigt är också att man inom organisationen har en handlingsplan för hur upptäckterna hanteras då misstankar ser dagsljus. Det menar Carina Sörqvist och Nigel Iyer, experter inom området.  

– Då ökar förutsättningarna för att organisationen hanterar situationen på ett lagligt, strukturerat och hållbart sätt. Ju känsligare ärende, desto viktigare är det att det hanteras enligt en handlingsplan, menar Carina Sörqvist som arbetat med utredning av korruption och bedrägeri i 17 år.   

Med en tydlig handlingsplan blir startsträckan för hanteringen av situationen också kortare, vilket gör att lösningen är närmare. Skadan minimeras innan problemet hinner växa sig större och förloppet blir spårbart och en bra referens i eventuell domstol. Dessutom en förutsättning för en likvärdig behandling av de involverade, menar Carina. 

– Vi vill inte hamna i ett läge där personer i organisationen utifrån en kommersiell bedömning till exempel får en mildare behandling än någon som betraktas som mindre lönsam. I en handlingsplan framkommer tydliga kriterier för hur man ska gå till väga, när man får en varning, när man blir uppsagd och så vidare. Vilket garanterar att alla behandlas lika. 

Utredningsmodell  

En handlingsplan innefattar bland annat en utredningsmodell som innehåller såväl externa som interna aktiviteter. På så sätt kan ett pussel kring vad som inträffat sakta börja läggas. Exempel på aktiviteter är granskning av fakturor, mail, projektredovisning, telefonlogg, externa företag, individer och andra observationer men även intervjuer med källor och personer i fokus. Det gäller att hålla ögonen öppna och vara både fokuserad och kreativ. 

– Ifall man bara letar efter en husbil, kanske man missar hela badsemestern. Bedrägeri och korruption kan handla om stort som smått. Ofta kan det beröra spabehandlingar, dyra kläder, bilar, inredningsdetaljer eller designmöbler som ges åt kund, säger Carina. 

Incidentteam utför utredning
  

För att tydliggöra processen rekommenderar Carina också att ett incidentteam med olika ansvarsområden tillsätts. Inicidentteamets uppgift blir att utföra granskningen av de olika aktiviteter som ska granskas. Teamet kan bestå av såväl interna som externa aktörer. Det gäller att avväga vilken kapacitet som krävs. 

– Var inte rädd för att ta in extern expertis ifall ni behöver hjälp med specifika ämnesfrågor som till exempel it-expertis. Ni kan göra en bedömning av vilka personer som ska involveras och hur mycket de behöver veta.  

Respektera individen och se möjligheterna  

Då en utredning utförs och avslutas är det viktigt att det alltid görs med respekt för individerna som är involverade, understryker Carina. 

– Ett rykte som sprids om en person är ofta oåterkalleligt, också när det visar sig att inte stämma. Dessutom handlar det oftast inte om professionella kriminella utan personer vars värld rasar samman vid eventuella upptäckter.   

Kollegan Nigel Iyer påminner om att alla kan upptäcka bedrägerier och korruption tidigt och om det hanteras på ett ansvarsfullt sätt kan det leda till något bra i det långa loppet. 

– Shit happens and so does fraud! När risken är ett faktum har du ett utmärkt tillfälle att genomföra förändringar och implementera förbättringar i din organisation. Att hitta och undersöka bedrägerier tidigt och hitta lösningar kommer hålla din organisation frisk.  

Text: Anna Ekström
 
anna.ekstrom@far.se 

Nigel Iyer och Carina Sörqvist har arbetat med förebyggande, upptäckande och humana utredningar av bedrägeri och korruption i över 40 år tillsammans. De håller FAR-kurser om hur man blir en holistisk och medmänsklig “Bedrägeridetektiv”. Här kan du läsa mer om utbildningen.  

Källa: Artikeln är skriven utifrån FAR:s frukostseminarium om Bedrägeri och Korruption. Här hittar du mer information om FAR:s kommande frukostseminarium.