2019-10-30
Nyheter

FAR:s röst i BAS-intressenternas förening | BAS-bulletinen 3, 2019

I våras valdes Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, in i styrelsen i BAS-intressenternas förening.

Birgitta, vad innebär ditt engagemang i styrelsen?
– Jag är med och utvecklar och förvaltar BAS-kontoplanen och olika publikationer i anslutning till BAS-kontoplanen, tillsammans med företrädare för andra branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander. Foto: Lieselotte van der Meijs

Vad är på gång just nu?
– Vi har fått önskemål om att BAS-kontoplanen ska tillhandahållas i maskinläsbar form. Därför har vi ställt frågor till bland annat programvaruleverantörer om de tycker att BAS-kontoplanen bör finnas i maskinläsbar form och i så fall vilket format som är lämpligt. Vi har också frågat om de tror att det skulle leda till att programmen förbättras så att BAS-kontoplanen följs i större utsträckning eller på annat sätt underlättar för de som är bokföringsskyldiga. När vi har fått in svar och synpunkter kommer vi fatta beslut om hur vi går vidare.

Vad innebär detta för FAR:s medlemmar?
– Förutom att de genom mig har en röst i styrelsen så får alla FAR-medlemmar som är intresserade höstens nummer av BAS-Bulletinen utan kostnad. Bulletinen är en tidskrift med aktuella frågor inom redovisning och skatt och kommer ut fyra gånger per år. Logga in (högst upp i högra hörnet) så får du tillgång till Bulletinen nr. 3, 2019 för nedladdning.


Text
: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se