2019-11-28
Nyheter

Viktigt sprida budskapet om värdet med auktorisationen

Titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR är helt rätt i tiden. Det menar Elisabeth Granhage, auktoriserad Skatterådgivare FAR och verksam på EY. I slutet av november föreläste hon om auktorisationens betydelse när Framtidsgruppen inom FAR:s skattesektion träffades.

Intresset för att bli auktoriserad skatterådgivare ökar. Det märks bland annat på antalet anmälda till de auktorisationstillfällen som hålls på FAR. Hittills i år har 44 rådgivare auktoriserats, och då återstår ytterligare ett auktorisationstillfälle. En vanlig fråga från unga skatterådgivare är; hur fort kan jag bli auktoriserad?

Vad ligger bakom det ökade intresset för auktorisationen?

– Den ligger helt rätt i tiden. I takt med att skatterådgivarens rykte kommit i fokus i media ökar också behovet av att sprida information om vilket etiskt regelverk som en Auktoriserad Skatterådgivare FAR förhåller sig till och lever upp till, säger Elisabeth Granhage.

För en Auktoriserad Skatterådgivare FAR finns tydliga etik- och kvalitetskrav. För att bli auktoriserad krävs, förutom fem års erfarenhet av yrket, godkänt examensprov samt att man har gått FAR:s kurs Yrkesetik för skatterådgivare. Som Auktoriserad Skatterådgivare FAR förbinder man sig också att följa FAR:s yrkesetiska regler. Skatterådgivare som inte uppfyller etik- och kvalitetskraven i sin rådgivning kan anmälas till FAR:s disciplinnämnd.

Vad betyder allt detta för titeln?

– Det ger en trygghet för både medarbetare och kunder att veta vad det innebär att jobba som en eller anlita en Auktoriserad Skatterådgivare FAR, att det är ett robust etiskt regelverk som gäller för den som har titeln. Detta budskap måste vi nu se till att sprida vidare till politiker, Skatteverket, kunder och andra intressenter, säger Elisabeth Granhage.

Skatt lyfts ju fram som en hållbarhetsfråga, hur hett är hållbarhet bland unga skatterådgivare?

– Det är väldigt hett just nu hos alla skatterådgivare. Vi märker också ett väldigt stort intresse hos våra kunder att diskutera hållbarhet och skatter, säger Elisabeth Granhage.

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se