2019-11-13
Nyheter

Utkast till direktiv för 3:12-utredning kan vara på gång

Förändringar av 3:12-reglerna ser ut att närma sig. En skiss till utredningsdirektiv är på gång att tas fram.

Regeringen ser ut att vilja göra verklighet av en av punkterna inom 73-punktslistan i januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, C och L, 3:12-reglerna. Enligt insatta källor har tjänstemännen inom Finansdepartementet redan skissat på ett utkast till direktiv för en 3:12-utredning. Det har dock inte skett några politiska förhandlingar om en eventuell sådan utredning, och således finns ännu inte några färdigförhandlade utredningsdirektiv.

Enligt Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, är problemet att radikalt nya grepp skulle behöva tas, men att sådana samtidigt riskerar att få negativa effekter. Därför spänner möjliga scenarier från att regeringen vill vinna tid i en omdebatterad fråga, till att konkreta förslag läggs fram, exempelvis när det gäller procentsatser och beloppsgränser.

– Det viktiga är att företagare och andra, oavsett om en 3:12 utredning drar igång i närtid, överväger vilka alternativ som står till buds för dem de närmaste åren. Dagens politik har ett stort inslag av förhandlingar och uppfattningar, vilket gör att politiska ställningstaganden kan ändras på kort tid, säger Hans Peter Larsson.

Tidigare har regeringen signalerat ett behov av ett regelverk som minskar klyftorna och en ambition att förenkla regelverket. Om en utredning skulle komma till stånd kan ett syfte också bli att utreda de komplexa delarna i dagens regler, exempelvis de som avser gränsen mellan aktiva och passiva delägare, närståenderegler, samt löneuttag. I januariöverenskommelsen framgick att en utredning för att förenkla 3:12-reglerna ska genomföras 2019–2021, med målet att ha en ny lagstiftning på plats 2022.

Text: Martin Wallström
martin.wallstrom@far.se