2019-03-27

RI tar fram nya regler om auktorisation och fortbildning

Revisorsinspektionens (RI) förslag på nya regler om auktorisation och fortbildning (vidareutbildning) för revisorer innebär bland annat att timkravet avskaffas och att innehållet i revisorernas utbildning tydliggörs. Sista datum för remissvar är 3 maj 2019.

Revisorsinspektionen har länge haft på sin agenda att ta fram nya regler om auktorisation och fortbildning för revisorer. Exempelvis har RI tidigare diskuterat att det så kallade timkravet bör reformeras, för att det ska bli mer flexibelt och lättare att komma tillbaka till yrket för den som har varit borta under en period. I det nya förslaget som RI nu presenterar på sin webbplats nämns även  att fortbildningen i förhållande till revisorsdirektivet och god revisorssed ska förtydligas.

De nya förslagen har kommit till för att säkra en effektiv kompetensförsörjning och för att locka nya revisorer till branschen. Det efter att antalet revisorer stadigt har minskat och att de som finns blivit allt äldre.

Remissvar till förslagen om ändrade regler om auktorisation och fortbildning för revisorer ska vara RI tillhanda senast 3 maj 2019.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz