2019-03-06

Rekordmånga ansökningar till revisorsprovet

Revisorsinspektionen (RI) har fått in rekordmånga 107 ansökningar till vårens revisorsprov. ”Vi hoppas att 2019 är det år som trenden vänder, och att revisorskåren i Sverige ökar”, säger RI-chefen Per Johansson.

Sedan 2013, då auktorisationsprovet för revisorer blev ett istället för två, brukar dryga 70-talet årligen ansöka om att skriva examen på våren. Ett undantag var våren 2016 när hela 112 personer skrev revisorsexamen. Och nu tre år senare har antalet revisorer som sökt om att få avlägga auktorisationsprovet till våren åter igen uppmätt till fler än hundra, närmare bestämt 107 personer ska skriva i maj. Siffrorna gläder RI-chefen Per Johansson.

Vad tror du att den här ökningen till vårprovet beror på?

– Det är i princip under det senaste året som vi ser ett ökat intresse av att skriva provet. Det är svårt att bedöma om detta är en tillfällig uppgång eller om det faktiskt är en trend som kommer att hålla i sig de kommande åren. Men låt oss hoppas på att det senaste årets breda engagemang från revisionsföretagen, FAR, Akademin och framförallt revisorerna själva om hur vi kan stärka attraktionen för revisorsyrket bidragit till att allt fler söker sig till yrket.

Vad är det för typ av anmälda?

– Vi för ingen realtidsstatistik över detta men normalt brukar den största andel vara de som skriver provet vara första gången. Flera skriver provet för andra gången, några för tredje gången eller mer.

Hur påverkas storleken på revisorskåren av det ökade antalet som skriver revisorsprovet?

– Vi följer noga utvecklingen över antalet auktoriserade och godkända revisorer. Vi kan dock konstatera att antalet revisorer fortsätter att minska och det finns skäl att se med viss oro på situationen. Vid ingången av 2018 fanns 3 265 revisorer och per den siste december 2018 uppgick siffran till 3 144, en minskning med 121 revisorer. Även om fler skriver provet är utflödet av revisorer fortsatt högre än tillströmningen av nya revisorer. Vi hoppas att 2019 är det år som trenden vänder, och att revisorskåren i Sverige ökar.

Revisorsexamen
Auktorisationsprovet för revisorer brukar hållas två gånger per år. Även det senaste provet, höstprovet 2018, innebar ett rekordstort antal ansökningar. Då ansökte 238 stycken personer. Traditionellt sett är det fler personer som skriver revisorsexamen under hösten än vad det är på våren.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz