2019-03-07

Jämställdhet: Från knappt var femte till var fjärde på fyra år

Andelen kvinnliga delägare i revisions- och redovisningsbranschen har i genomsnitt ökat från knappt 12 procent till knappt 25 procent sedan Balans första jämställdhetsundersökning 2005. I år tar nykomlingen Aspia täten, men bland byråerna med revisionsverksamhet ligger Grant Thornton i toppen för fjärde året i rad.

I dag publicerar tidningen Balans sin jämställdhetsundersökning för 2019. Den visar att andelen kvinnliga delägare ligger på ett genomsnitt på knappt 25 procent.
– Det är glädjande att se den positiva utvecklingen i branschen som undersökningen visar, säger Karin Apelman, FAR:s vd och generalsekreterare.

Den första jämställdhetsundersökningen genomfördes av tidningen Balans 2005. Då var den genomsnittliga andelen kvinnor 11,65 procent i revisions- och redovisningsbranschen.

Sedan 2010 har Balans genomfört undersökningen årligen och andelen kvinnliga delägare har ökat stadigt sedan dess, med undantag för 2017 och 2018, då nivån låg stilla på ett genomsnitt på 22,57 procent.

I Balans jämställdhetsundersökning 2015 konstaterades att den genomsnittliga ökningstakten de senaste tio åren varit 0,75 procentenheter per år. Analysen blev att det i den takten skulle ta 28 år innan delägarkollektivet i revisions- och redovisningsbranschen blev jämställt.

Nu, 2019, ligger andelen kvinnliga delägare på ett genomsnitt på knappt 25 procent – det vill säga var fjärde delägare i branschen är en kvinna. För fyra år sedan var rubriken i Balans: Färre än var femte delägare är en kvinna.

– Det är lika spännande varje år att få se resultatet. Och så roligt med den positiva respons vi får från byråerna som ingår i undersökningen, men även från andra håll i branschen. För oss på redaktionen blir det tydligt att Balans genom god journalistik kan bidra till utvecklingen. Vi kan helt enkelt fungera som en blåslampa i viktiga frågor, säger Balans chefredaktör Pernilla Halling.

Text: Charlotta Marténg