2019-03-01

Gemensamma utmaningar för branschen världen över

För 17:e gången har IFAC:s CE:s Forum arrangerats. På plats för att representera FAR fanns Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och vd.
– Världen är global och det är viktigt att vi är med för att lära av andra och samtidigt kunna påverka, säger hon.

Under två dagar samlades drygt ett 60-tal CEO:s på IFAC i New York för Chief Executives Forum. Värdar för mötet var In-Ki Joo, president i IFAC, och Kevin Dancey, IFAC:s CEO.

 – Deltagarna var vd:ar från FAR:s motsvarigheter i andra länder och det var mycket intressant och värdefullt att vara på plats och träffa dem, säger Karin Apelman.

Temat för dagarna var en bransch i förändring och det som diskuterades var bland annat de utmaningar som branschen står inför. En viktig fråga var exempelvis digitaliseringen som har stor påverkan på branschen över hela världen.

 – Vi pratade bland annat om hur vi ska förhålla oss till den förändring som sker och hur den påverkar näringsliv och samhälle, berättar Karin Apelman.

Etikfrågan var också uppe till diskussion, likaså hållbarhet och hållbart företagande i världen där accrual accounting kontra cash accounting stod i fokus.

 –  25 procent av världens länder tillämpar i dag accrual accounting, det vi på svenska kallar periodiserad redovisning och som innebär att vi inte bara redovisar kontobaserat. Det närliggande målet som är satt är att 65 procent av världens länder ska tillämpa accrual accounting. Vi är naturligtvis glada och stolta att Sverige redan tillhör de 25 procenten som är där, säger Karin Apelman.

Hon konstaterar att en av de saker som är intressant när hon nätverkar och träffar företrädare från andra länder är att alla i princip står inför samma utmaningar. Därför är det viktigt att FAR är med i internationella sammanhang – för att lära av andra och samtidigt kunna påverka.

 –  Vi i de nordiska länderna är ju också med och påverkar genom vårt samarbete och det hjälper i de globala sammanhangen, säger hon.

På agendan fanns också IFAC:s arbete och hur IFAC skapar värde. Samtidigt som CE:s Forum höll IFAC även ett kommunikationsmöte, där fokus låg på sociala medier.

 –  Det var mycket inspirerande och det visar sig att många, precis som FAR, tycker att det är viktigt att finnas på LinkedIn. Så om du inte redan gör det se till att följa FAR och mig på LinkedIn för att få ta del av vad som händer, säger Karin Apelman.

Text: Charlotta Marténg