2019-03-15

FATF vill ha synpunkter på vägledningsdokument avseende penningtvätt

Var med och tyck till om FATF:s vägledningsdokument om penningtvätt. Senast 8 april ska svaren vara inne.

Penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen är aktuella frågor. Till grund för de regler som gäller revisorer, redovisningskonsulter med flera i Sverige ligger internationella standarder. Dessa har tagits fram av det mellanstatliga organet Financial Action Task Force, FATF.

Nu har FATF också arbetat fram ett vägledningsdokument till stöd för införande och tillämpning av standarderna. Vägledningen vänder sig särskilt till revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare. FAR:s medlemmar har möjlighet att komma med synpunkter på utkastet till de tre vägledningsdokumentet. Sista svarsdag är måndag 8 april.

Dokumentet och information om hur du lämnar synpunkter hittar du här >

Vill du hellre lämna dina synpunkter till FAR går det bra att mejla dem till Sara Orback sara.orback@far.se. För att hon ska kunna beakta dem i FAR:s svar till FATF behöver hon dem senast 25 mars 2019.