2019-03-18

FAR breddar kursutbudet för ekonomer

I vår lanserar FAR ytterligare en nyhet i kursutbudet. Ledarskapsutbildningen för ekonomer heter kursen som riktar sig till ekonomer i chefsposition som vill utvecklas som ledare.

Kursen är den första renodlade ledarskapsutbildningen som FAR tar fram och bakgrunden är en stor efterfrågan från tidigare kursdeltagare. 

– I våra controller- och ekonomichefsutbildningar har vi haft ett ledarskapsblock som varit mycket uppskattat av deltagarna. Vi började få in förfrågningar om att ha en enbart ledarskapsutbildning och det är därför vi nu tagit fram den här utbildningen för att möta våra deltagares behov, säger Carin Jonsson, produktchef, FAR.  

Ledarskapsutbildningen genomförs tillsammans med konsultföretaget Mindset och lärare för kursen är utbildaren och seniorkonsulten Tommy Roos. För de som gått certifierad ekonomichefsutbildning, där han dragit det uppskattade ledarskapsblocket, är han välbekant. Med den nya utbildningen hoppas han kunna hjälpa deltagarna att skapa förutsättningar för både sig själv och andra att lyckas och på så sätt skapa resultat i företaget. Det kallar han ett effektfullt ledarskap.  

– Som ekonom i en chefsposition händer det lätt att man har fokus på sin ”specialistroll”, men inte lägger lika mycket tid och fokus på att vara ledare. Genom en ledarskapsutbildning får man en fördjupad förståelse för sin roll som ledare och ledarskapets betydelse för hela företaget, säger Tommy Roos.   

FAR:s ledarskapsutbildning för ekonomer har sin första kursstart i maj och en andra omgång går i september. Här kan du läsa mer om utbildningen.  

Andra utbildningar som FAR har för ekonomer i vår är bland annat Certifierad ekonomichef och Controllerutbildning.  

 Text: Anna Ekström, redaktör, FAR