2019-03-27

Dags att nominera till Bästa redovisning av hållbarhet

För sjuttonde gången delar FAR ut priset Bästa redovisning av hållbarhet. Senast 1 maj vill juryn ha din nominering.

FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling vill få in nomineringar till priset Bästa redovisning av hållbarhet – ett pris FAR årligen har delat ut sedan 2003.

Alla företag, oavsett associationsform, som omfattas av ÅRL, ÅRKL och ÅRFL och som uppfyller nedan storlekskriterier ska hållbarhetsrapportera. Regelverket säger även att för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ska mer än ett av följande kriterier uppfyllas: medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250, företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor och företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

För den som nomineras krävs att redovisningens innehåll ska vara översiktligt granskad eller reviderad av en FAR-medlem. Dessutom ska företaget eller revisorn som nominerar en redovisning lämna en motivering till varför just den redovisningen ska vinna.

Har du läst en redovisning av hållbarhet som uppfyller ovan krav och är väl värd att vinna Bästa redovisning av hållbarhet 2018? Tveka inte att mejla in din nominering och motivering till hallbarhetspris@far.se senast 1 maj 2019. Prisutdelning sker i Stockholm 12 juni.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz