2019-05-06

Så undviker du de vanligaste bristerna vid kvalitetskontrollen

Är du redovisningskonsult eller lönekonsult och ska genomgå en kvalitetskontroll? Här är bristerna som ofta upptäcks vid kvalitetskontrollen.

Kvalitetskontrollen är ett kvitto på att du gör ett bra jobb. Om du har fått besked om att du ska genomgå en kvalitetskontroll är det en god idé att förbereda sig, för att undvika att göra något av de vanligaste felen. Här har vi sammanställt de vanligast förekommande bristerna från tidigare kvalitetskontroller.

Redovisningsföretagets riktlinjer saknas eller är ofullständiga
En viktig grund för kvalitetskontrollen är redovisningsföretagets riktlinjer. Riktlinjer som inte är skriftliga stäms av muntligt med kontrollanten och följs sedan upp i uppdragskontrollerna.

En vanlig brist i riktlinjerna är att det saknas riskbedömning i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt rutiner för att dokumentera utvärdering av ny kund, inklusive ID-kontroll, identifiering av verklig huvudman och PEP.

Brister i redovisningsföretagets system för kvalitetssäkring
En vanlig brist är att redovisningsföretaget saknar ett system för att kvalitetssäkra sitt arbete så att uppdragen utförs i enlighet med redovisningsföretagets riktlinjer och Reko. Systemet för kvalitetssäkring ska vara anpassat till verksamhetens storlek och komplexitet. För en enmansbyrå kan det bestå av egenkontroller med stöd av checklista och för en större byrå omfatta regelbundna uppdragskontroller av kvalitetsansvarig.

Vidareutbildningen brister
I enlighet med FAR:s etiska regler Etik R 4 ska auktoriserade konsulter vidareutbilda sig. Det är bra att gå igenom att det finns underlag som verifierar genomförda utbildningar eftersom detta är något som kontrolleras vid kvalitetskontrollen.

Vanliga brister i uppdragen
De vanligaste bristerna i uppdragskontrollerna är att det saknas:

  • dokumenterad ID-kontroll,
  • dokumenterad utvärdering av ny kund,
  • årlig utvärdering av befintlig kund.

En annan brist är att uppdraget har förändrats men uppdragsavtalet har inte uppdaterats.

 – Den som vill förbereda sig inför kvalitetskontrollen kan passa på att gå FAR:s kurs ”Så blir du redo för kvalitetskontroll”. Där tar vi upp bland annat upp vanliga brister, hur en kvalitetskontroll går till samt vad som ska finnas på plats inför och under kontrollen, säger Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult FAR.  

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se