2019-05-20
Nyheter

Ny omfattande standard för kvalitetskontroll kan bli verklighet

IAASB föreslår en uppdatering av standarden för kvalitetskontroll. Blir den nya standarden verklighet kan det innebära mycket jobb för byråerna att implementera den, säger FAR:s chefsjurist Maria Lantz.

Den globala standarsättaren IAASB, som ligger under International Federation of Accountants (IFAC), har föreslagit en ny standard för kvalitetskontroll som ska ersätta nuvarande ISQC1. Förslaget påverkar främst revisorer och innebär bland annat att revisorerna ska gå över till ett riskbaserat synsätt.

– Den föreslagna standarden är väldigt omfattande och kan komma att innebära mycket arbete för byråerna om den blir verklighet, säger FAR:s chefsjurist Maria Lantz.

Förslaget består av tre olika standarder, mot dagens två.

  • ED-ISQM 1: Ska ersätta ISQC 1 och behandlar byråns ansvar för att upprätta ett system för kvalitetshantering. Enligt förslaget ska standarden ha ett riskbaserat tillvägagångssätt vilket kräver en större professionell bedömning av byrån vid utformningen av kvalitetssystemet som ska vara skräddarsytt för byrån, bland annat utifrån de uppdrag som utförs.
  • ED-ISQM 2: Behandlar uppdragsanknuten kvalitetskontroll som därmed behandlas i en egen standard.
  • ED-220: Ny uppdaterad version av ISA 220.

Just nu är förslaget ute på remiss. Det ska besvaras 1 juli och FAR arbetar i skrivande stund med ett remissvar. Beslut om den nya standarden tas i juni 2020. Även Nordiska Revisorsförbundet (NRF) med svenska ordföranden Helene Agélii ska svara på remissen.

– Har man läst standarden och har synpunkter på den får man gärna kontakta mig, säger Maria Lantz.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se