2019-05-22

Med etiken som främsta kompass

Det råder inte brist på etiska dilemman i branschen. Men det kan vara svårt att prata om etik utan att kunna sätta in det i ett sammanhang. Därför reser Martin Manuzi från ICAEW runt i Europa för att ge bränsle åt frågeställningarna. I dagarna har han varit hos FAR.

Hur pass förberedda är revisionsbyråer och branschen på etiska frågeställningar som kan dyka upp? Det är en av frågorna som adresseras av Martin Manuzi, Europachef för The Institute of Chartered Acountants in England and Wales (ICAEW), när han besöker Sverige och FAR.

För att belysa etiska dilemman i olika situationer har ICAEW producerat 40-minutersfilmen Without Question, (sedan tidigare finns även False Assurance på samma tema). Filmen tar upp vad som är etiskt lämpligt inom lagens ramar, ur hållbarhetsaspekt och i den digitala världen med sociala medier.

– Det är svårt att prata om etik utan att kunna sätta in det i ett sammanhang eller ett problem. Filmen berör även frågor som ett familjeföretag kan brottas med. Säg att man har ett familjeföretag och vill växa utan att för den delen förlora kontrollen över sitt verk. Hur ska företaget hantera en etiskt pressad situation som kan uppstå? Vilka råd ska rådgivaren ge?, säger Martin Manuzi.

Det här är frågeställningar som han även tar upp när han besöker andra europeiska branschorganisationer, universitet, styrelser och lagstiftare. Nu hoppas Martin Manuzi kunna hitta ett samarbete med FAR kring att kommunicera de etiska frågeställningarna.

FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman ser fram emot vidare diskussioner.

Varför är frågor om etik ständigt aktuella?
– Det gäller att i alla affärssammanhang använda sin etiska kompass. Integritet och gott omdöme är givna byggstenar för sund verksamhetsutveckling. Då kommer svåra frågeställningar fram i ljuset och kan hanteras på ett naturligt sätt utan fördröjning, säger Karin Apelman.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se