2019-05-03

Fortsatt efterfrågan på redovisnings- och lönekonsulter

Även om digitalisering och automatisering ersätter många av arbetsuppgifterna kommer redovisnings- och lönekonsultens roll att vara fortsatt stark framöver. Det slår Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) fast i en ny områdesanalys.

Redovisningsbranschen går mot att bli mer renodlad inom just redovisning, samtidigt som många byråer lägger mer tid på rådgivning än tidigare. Vad gäller lönekonsultens roll ersätter digitalisering och automatisering en del enklare arbetsuppgifter, på samma gång som det finns ett stort behov av kvalificerad lönekompetens med erfarenhet. Det skriver Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i en ny analys som fokuserar på 3–5 år fram i tiden för yrkesgrupperna.

Efterfrågan på redovisnings- och lönekonsulterskompetenser kommer därför att vara lika stabil som i dag, slår myndigheten fast. Samtidigt behöver det ske en kompetensväxling. MYH ser hur båda yrkesgrupperna kommer att fokusera mer på värdeskapande uppgifter, som konsultation, analys och prognos.

– Det är oerhört positivt att Myndigheten för yrkeshögskolan drar samma slutsats som FAR. Vi ser också att det finns en fortsatt efterfrågan för redovisnings- och lönekonsulter, trots digitalisering och automatisering, säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Även om processer automatiseras och redovisningskonsultens vardag förändras till att bli mer konsultativ, är det viktigt att ha kunskaper i och förståelse för själva hantverket inom redovisning. Det kommenterar FAR i rapporten. FAR framhåller även att den sammansatta löneprocessen i kombination med allt mer betydande lagar och regler på området ökar kraven på lönekonsultens roll.

I områdesanalysen skriver MYH automatiseringen troligen sker snabbare på lönesidan än på redovisningssidan. Utbildningsvolymen bör bevaras på samma nivå som tidigare, men innehållet i utbildningarna kan alltså på sikt förändras.

Nu slår Camilla Carlsson även ett slag för studentmedlemskapet hos FAR.

– Jag vill tipsa om FAR:s studentmedlemskap. I och med medlemskapet får man bland annat tillgång till vårt digitala verktyg FAR Online och karriärrådgivning.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se