2019-05-20

”Förändra affärsmodellen från toppen”

Genom att gå från stuprörstänk till en ny samarbetsmodell - och en förändring av affärsmodellen som startade i toppen - lyckades Grant Thornton ta hem titels Årets framtidsbyrå 2015.

För knappt tre år sedan blev Anna Johnson ny vd på Grant Thornton – och började då genomföra ett antal förändringar för att möta det nya digitala landskapet för revisions- och rådgivningsföretaget. Men Grant Thornton hade redan kommit en bit på vägen, något som ledde till att de redan 2015 utnämndes till Årets framtidsbyrå.

– Man måste börja på toppen. Anna Johnson formade därför ledningsgruppen utifrån att vi behövde förändra affärsmodellerna och för att möta branschens och kundernas nya krav på effektivitet, digitalisering, automatisering och nya prismodeller, säger Lena Möllerström Nording, auktoriserad revisor och tidigare styrelseordförande på Grant Thornton.

– Delägarna i företaget fick också genomgå utbildning för att snabbt skapa samsyn och aktiviteter utifrån den nya affärsmodellen. De yngre medarbetarna är i dag snabbfotade och vill jobba för en arbetsgivare som erbjuder ständig utveckling, men som också ligger i framkant vad gäller jämställdhet och hållbarhet. Men om de inte får gehör från chefer och delägare är det svårt att få till det, förklarar Lena Möllerström Nording.

Skillnaderna på hur Grant Thornton arbetar i dag jämfört med ett antal år sedan märks tydligt. Från att enheterna satt för sig själva och arbetade i stuprör – och kallade in specialister – är numera samarbetet mellan avdelningarna självklart och en förutsättning för att kunna leverera till kund. Som en del av det sitter numera olika grupper, exempelvis revisorer, it-specialister och skatteexperter nära varandra och bildar team från början.

– Å ena sidan vill kunderna ha en helhetslösning på sina problem och det kan vi ge dem som fullservicebyrå. Å andra sidan går vi mer och mer mot att kunna erbjuda specialistkompetens. En annan del av det nya affärslandskapet är att även kunden behöver anpassa sig till våra tekniska lösningar.

Med 1 300 anställda och kontor över hela landet skiljer sig Grant Thornton från de andra mindre byråer som har vunnit Årets framtidsbyrå. Men processerna mot att röra sig framåt ser likadana ut, oavsett storlek.

– Digitalisering är en ständig pågående rörelse. Men du måste sätta affärsmodellen först för att sedan anpassa automatiseringen. Ny affärsmodell, internutbildningarna, omflyttningen och att fortsätta jobba framåt är vårt recept.  

– Mina tips till andra byråer är: Våga ta steget, sitter man still i båten hamnar man sist. Se till att alla involveras. Och var tydlig med vad byrån vill och vart ni är på väg, avslutar Lena Möllerström Nording.

Mer om priset:
Årets framtidsbyrå syftar till att lyfta fram goda exempel som kan fungera som förebilder för andra byråer. Sista datum för att nominera din byrå är 14 augusti 2019. Årets framtidsbyrå delas ut i Stockholm 19 september 2019.

Genom att göra FAR:s framtidstest så får du veta hur din byrå ligger till. Utöver frågor om prissättning och användning av molntjänster omfattar framtidstestet även frågor om affärsmodeller och att utveckla tjänsteerbjudande.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Toppbild: Lena Möllerström Nording