2019-06-12
Nyheter

Ericsson tar hem FAR:s Bästa redovisning av hållbarhet

Juryn har sagt sitt. Efter att ha utvärderat närmare 100 företag med granskad hållbarhetsredovisning vinner Ericsson FAR:s pris Bästa redovisning av hållbarhet 2018.

– Priset är ett fantastiskt erkännande av Ericssons långsiktiga fokus på hållbarhet tvärs genom hela företaget, säger Heather Johnson, VP Sustainability & Corporate Responsibility, Ericsson.

Med priset Bästa redovisning av hållbarhet vill FAR belöna och premiera de företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete. Reglerna för hållbarhetsrapportering omfattar områden som miljö, mänskliga rättigheter, personal och sociala förhållanden samt anti-korruption. 

Juryns motivering:
Ericsson presenterar i sin årsredovisning en fokuserad och transparent hållbarhetsredovisning baserat på sina mest väsentliga områden. De har ett tydligt värdekedjeperspektiv med både rapportering på utsläpp från hela livscykeln och risker kopplat till mänskliga rättigheter i både leverantörskedjan, internt, samt i kundledet. De visar fram tydliga mål inklusive science based targets för att nå Parisavtalet. Resultat presenteras och analyseras för såväl positivt som negativt utfall och de är öppna med rapporteringar från visselblåsare och leverantörsgranskningar. Styrelsen har ett tydligt ansvar för denna redovisning som främst vänder sig till investerare.

– Juryns motivering visar på Ericssons breda och djupa förståelse av hållbarhetsfrågor för bolaget, industrin och att vi ständigt strävar efter att förbättra oss. Vi har gjort hållbarhetsrapporter i mer än 25 år men i år har vi arbetat med en integrerad ansats inom ramen för årsredovisningen. Det är för oss ett bevis på hur vi fortsätter att jobba med hållbarhet på alla nivåer, fortsätter Heather Johnson.


Heather Johnson, VP Sustainability & Corporate Responsibility, Ericsson, och Karin Apelman, generalsekreterare och vd, FAR. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz
 

– Det är roligt att se att allt fler företag väljer att uppmärksamma hållbarhet i sin årsredovisning. Det ger en bättre och tydligare bild av företagets verksamhet. För oss på FAR kommer hållbarhet att fortsätta vara en prioriterad fråga och vi är mycket stolta över att dela ut priset Bästa redovisning av hållbarhet för sjuttonde året i rad, säger FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman.

Alla svenska företag oavsett storlek, bransch eller ägarförhållande som har granskade hållbarhetsredovisningar har utvärderats av juryn. Redovisningen med mest poäng erhåller priset Bästa redovisning av hållbarhet. I år har juryn utvärderat närmare 100 hållbarhetsredovisningar mot nio olika kriterier som uppfattas som avgörande för bra hållbarhetsredovisning. Fokus har varit mänskliga rättigheter.

Juryn består av medlemmar i FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling:

  • Torbjörn Westman (ordf.), KPMG
  • Annika Nygren, Grant Thornton
  • Charlotte Söderlund, EY
  • Fredrik Ljungdahl, PwC
  • Isabelle Hammarström, PwC
  • Lennart Nordqvist, Deloitte
  • Marie Carlsson Kemppinen, EY

– Jag skulle vilja citera Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare för FN när de 17 Globala Målen sattes 2015 och som sade: “Partnerskap är det nya ledarskapet”. Jag tror starkt att när det gäller framtiden för hållbarhet, är det absolut nödvändigt att samarbeta och ha en dialog med aktieägare, kunder och medarbetare för att nå framgång, avslutar Heather Johnson från Ericsson.

Om priset:
FAR har delat ut priset sedan 2003. Genom åren har priset utvecklats och priskategorierna ändrats samtidigt som kriterierna för juryns bedömning har vässats. Syftet har hela tiden varit att belöna och premiera de företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjiperi.glantz@far.se