2019-07-03
Nyheter

Skattereformer att vänta under hösten

Det lutar inte åt att en stor, bred skattereform genomförs i Sverige i ett svep. Mer troligt är att det blir flera delreformer. Det stod klart efter FAR:s seminarium i Almedalen om en hållbar skattereform.

På onsdagen höll FAR seminariet ”Hur gör man en skattereform hållbar över tid i en föränderlig värld?" Seminariet lockade en stor publik som ville höra de inbjudna experterna och politikerna resonera kring den kommande skattereformen. Samtalet leddes av moderatorn Henrik von Sydow.

Klas Eklund, senior ekonom på Mannheimer Swartling och utsedd av ESO för att ta fram rapporten ”En skattereform för 2020-talet” konstaterade att även om behovet av en skattereform finns så är det mindre än vid den förra stora skattereformen.

– Då talade man om skattesystemet som ruttet och perverst och så låter det inte i dag. Däremot behöver skattesystemet moderniseras och göras mer strömlinjeformat, sa han.

Dagens skattesystem behöver anpassas till den globalisering och digitalisering som pågår och hänsyn behöver tas till miljö- och klimatfrågan. En förutsättning som krävs för att det ska gå att genomföra en skattereform är att de nya reglerna är juridiskt genomförbara.

– Man kan inte kasta ur sig vilda idéer som kräver årtal av utredningar, då kommer inget att hända. Jag kommer inte att uppfinna hjulet på nytt och börja från scratch utan plocka ur verktygslådan och sätta ihop, sa Klas Eklund som ska presentera sin utredning nästa år.
Klas Eklund betonade också vikten av att skattereglerna är begripliga:

– Begripligheten är viktig. Det är inte möjligt att genomföra regler om folk inte förstår dem, sa han.

I panelen fanns även experterna Karin Pilsäter, skatteutredare TCO, Tobias Wikström, ledarskribent DI och Anette Landén, chef storföretagskontoret Skatteverket. De var alla överens om att en skattereform behövs men Tobias Wikström resonerade kring att det kanske är bättre med partiella skattereformer än en stor som skenar iväg åt fel håll.

– Konkurrenskraften och entreprenörskapet är viktigt och utmaningen ligger i att få skatteregler där Sverige står sig globalt, sa han.

Panelen var också enig om att för att få en hållbar skattereform krävs att en bred majoritet står bakom den, samtidigt varnade Tobias Wikström för faran i om alla partier tycker lika.

– Att helt avpolitisera skattefrågan är farligt. Skatt är en av de mest politiska frågor vi har, sa han.

Politiker i panelen

Men att skatt skulle bli en avpolitiserad fråga är nog inte troligt. Det visade om inte annat politikerna som deltog i panelen. På plats fanns skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman, (S), Johan Pehrson, (L), Emil Källström, (C) och Niklas Wykman, (M). När politikerna fick ordet studsade argumenten fram och tillbaka och det var tydligt att synen på skatter skiljer sig åt. Vad de däremot var överens om var att reformerade skatter är att vänta och att det mesta tyder på att något kommer att hända redan under hösten. 

Två tydliga besked

Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, drog följande slutsats när han summerade seminariet:

– Vi har fått två tydliga besked här i dag. Det ena är att vi inte är på väg mot en stor bred reform i ett svep utan snarare delreformer. Det andra är att ett stort problem för konkurrenskraften är skatten på arbete.
FAR:s ståndpunkt är att tydliga skatteregler behövs, rättssäkerheten måste bli högre och skattereglerna ska vara lättare att tillämpa.

– Kommer vi dit får vi skatteregler som är hållbara över tid, sa Hans Peter Larsson.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se