2019-07-02
Nyheter

Goda utsikter för fler snabbväxande företag på Gotland

Entreprenörskapet är den viktigaste anledningen till de gotländska gasellernas framgång. Men bättre kompetensförsörjning och tätare dialog mellan myndigheter och företag krävs för att gasellerna ska bli fler. Det visar FAR:s rapport ”Hur blir det fler gaseller på Gotland?”, som presenteras vid ett seminarium i Almedalen i dag, tisdag 2 juli.

Hundratals nystartade bolag varje år och en stor andel av befolkningen som driver företag. När Svenskt Näringsliv i våras mätte företagsamheten blev Gotland Sveriges mest företagsamma län. Samtidigt hamnar Gotlands kommun lågt i rankingen över företagsklimat. De senaste fem åren har kommunen legat stabilt kring plats 250 (av 290).

Spelar rankingen någon roll för företagarna? Nej, inte i praktiken visar den rapport som FAR tagit fram och som presenteras i Almedalen. I stället fokuserar entreprenörerna hellre på den gotländska företagsamheten, dess styrkor och vad som kan göras bättre. Och vid entreprenörernas sida finns revisions- och rådgivningsbranschen som har en viktig roll för snabbväxande bolag.

– Möjligheten att ge råd i olika frågor samt kompetens och erfarenhet kring vad som krävs när en ny verksamhet byggs upp är två exempel på vad revisorn och redovisningskonsulten kan bidra med, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och vd.

FAR har talat med ett antal företagare, representanter för revisions- och rådgivningsföretag och andra intressenter på Gotland för att ta tempen på det gotländska näringslivet. Underlaget till rapporten ger en bra bild över för- och nackdelar med att driva företag på ön.

Några av styrkorna som lyfts fram i rapporten är:

  • Sammanhållningen mellan företagare och i samhället, nätverket på ön.
  • Lättare att nå igenom bruset och ett etablerat starkt varumärke jämfört med på fastlandet.
  • Eget universitet genom Uppsala universitets Campus Gotland.
  • Kostnadsbilden – kostnader för personal och lokaler är lägre än på fastlandet.
  • Almedalsveckan.

Bland utmaningarna listas bland annat det geografiska läget som kan göra frakten till en utmaning. Långa handläggningstider hos kommunen, bland annat för bygglov och tillstånd nämns också.

När de tillfrågade har fått svara på vad som varit viktigast i tillväxten för gasellföretagen finns det en sak som sticker ut: entreprenörskapet, vilket i sin tur kan vara en följd av att boende på en ö genom alla tider utvecklat en initiativkraft och sammanhållning för att lösa problem på plats. Och för att gasellerna på Gotland ska bli fler efterfrågas bland annat tätare relationer mellan myndigheter, samhälle och företag samt säkerställd kompetensförsörjning.

– När det gäller rekryteringssvårigheter vittnar många om utmaningar att rekrytera ekonomer. Här kan revisions- och redovisningsbyråerna bidra med den kompetens som saknas inom företaget. Detta kan vara fördelaktigt eftersom det i växande företag kan vara svårt att avgöra hur mycket stöd som behövs, säger Karin Apelman.

Rapporten presenteras på ett seminarium tisdagen den 2 juli kl 15.30–16.30 på Strandgatan Arena, Strandgatan 34 i Visby. I paneldiskussionen deltar Anna Johnson, vd Grant Thornton, Eva Nypelius, Regionstyrelsens ordförande (c), Gotland, Juliana Perez Falke, nationell kund- och affärschef samt vd för Almi Gotland, Henrik Ringbom, vd, BRS Networks, Pontus Braunerhjelm, forskningsledare och professor, Entreprenörskapsforum, Karin Apelman, generalsekreterare och vd FAR. Moderator är Annica Gerentz, kommunikationschef FAR.

Rapport: Hur blir det fler gaseller på Gotland? (PDF)