2019-07-05

Genomslag under Almedalsveckan – FAR:s frågor heta ämnen

Tre välbesökta FAR-seminarier, ett samarrangemang med Institutet mot Mutor och medverkan i runda bords-samtal ordnat av Svenskt Näringsliv. Och mängder med möten med företrädare för näringsliv och samhälle.

Så kan FAR:s närvaro i Almedalen sammanfattas. FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman är nöjd. 

 – Det är tydligt att intresset för frågorna som FAR driver är stort och vi har fått bra genomslag, säger hon.

Almedalsveckan går mot sitt slut. Mer än 3 700 evenemang har genomförts i Visby i år och antalet deltagare har varit stort. För FAR som opinionsdrivande branschorganisation är det viktigt att finnas på plats. 

I år arrangerade FAR seminarierna:

  • ”Internationella revisorstoppar varnar: Då kommer finanskrisen!”
  • ”Hur blir det fler gaseller på Gotland?”
  • ”En hållbar skattereform i en värld som förändras allt snabbare – hur görs den?”
  • ”Ny uppgiftsskyldighet till Skatteverket – hur påverkas tilliten till samhället?” (det sistnämnda ett samarrangemang med IMM, Institutet Mot Mutor)

Flera av FAR:s medlemmar har också varit på plats med uppskattade seminarier.

För Karin Apelman var det första Almedalsveckan i egenskap av FAR:s generalsekreterare och vd.

– Våra seminarier har varit välbesökta och intresset har varit stort. Framför allt märker vi att områden som hållbarhet, entreprenörskap och skatt är heta. Vi har också fått uppmärksamhet i andra kanaler. Till exempel skrev SvD om rapporten som låg till grund vårt seminarium ”Internationella revisorstoppar varnar: Då kommer finanskrisen!”, säger hon.

Samarbete med IMM

Karin Apelman har tillsammans med Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, deltagit i seminarierna, och FAR:s kommunikationschef Annica Gerentz modererade ett av seminarierna. Karin Apelman och Hans Peter Larsson har dessutom deltagit i andra arrangörers programpunkter.

Med Institutet mot Mutor (IMM) var FAR med i flera programpunkter under hela torsdagen. Dagen inleddes med att IMM:s olika partners lyfte fram var sitt av FN:s globala mål. Karin Apelman och FAR lyfte upp Mål nr 17 – Genomförande och globalt partnerskap.

– Det målet är logiskt och viktigt för mig och för FAR. Vi jobbar i en bransch som är global. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att göra ännu mer nytta för näringsliv och samhälle, säger Karin Apelman.

Under dagen intervjuades Karin Apelman också i ”heta stolen” under rubriken Redovisning och revision för att förhindra korruption”.

Skatteverket och tilliten

På torsdagen höll FAR även ett andra skatteseminarium, ”Ny uppgiftsskyldighet till Skatteverket – hur påverkas tilliten till samhället?”. Där låg fokus på den föreslagna uppgiftsskyldigheten till Skatteverket för så kallade skattearrangemang som ger upphov till skattefördelar.

– Utöver diskussionen om förslaget verkligen bidrar till minskad skatteflykt är ett högre perspektiv hur tilliten till samhället och Skatteverket påverkas. Riskerar staten att förlora mer än den tjänar om förslaget införs i sin helhet?, säger Hans Peter Larsson.

– För FAR är det viktigt att vara i Almedalen då veckan ger en unik möjlighet att träffa företrädare för andra organisationer och näringsliv, politiker och självklart våra medlemmar. Vår bransch är aktiv under Almedalsveckan och då är det också betydelsefullt att FAR finns på plats, Karin Apelman.

Sammanfattningsvis konstaterar hon att seminarierna har hållit hög nivå och haft spänstiga diskussioner på både makro- och mikronivå. Panelerna har varit breda och flera av ämnen kommer FAR att arbeta vidare med under hösten.

– Ta till exempel vårt seminarium ”Hur blir det fler gaseller på Gotland?”. Där tittade vi på hur näringslivet på Gotland med branschens, våra medlemmars, hjälp kan utvecklas ytterligare. Det vill vi nu ta med oss till övriga delar av landet. Rapporten om när nästa finanskris kommer ska vi översätta till engelska och sprida bland våra kolleger i andra länder. Så arbetet fortsätter långt efter Almedalsveckan, säger Karin Apelman.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se