2019-07-03
Nyheter

Därför växer gasellerna på Gotland

Komplettera varandra i stället för att se varandra som konkurrenter. Och se till att ta hjälp av en rådgivare i ett tidigt skede. Då ökar möjligheterna till tillväxt.

2017 blev BRS Networks Årets Gasell på Gotland i Dagens Industris tävling. Bakom framgångarna ligger hårt arbete av fyra drivna entreprenörer. En av dem, Henrik Ringbom, medverkade vid FAR:s seminarium ”Hur blir det fler gaseller på Gotland?” under årets Almedalsvecka. Han är stolt över företagets utvecklingsresa, men det finns en sak han ångrar.

 –  Jag önskar att vi hade tagit hjälp av revisions- och rådgivningsbranschen tidigare. I tillväxtresan måste man få hjälp, oavsett vilken fas man befinner sig i. Vi brände mycket krut i början, men när vi väl tog hjälp fick det ett bra utfall. Mitt råd är att man ska ta hjälp tidigt, sa han.

BRS Networks bygger digitala infrastrukturer och ökade sin omsättning under åren 2011 till 2017 med ungefär 400 procent.

– Vi har Gotland att tacka för allt, sa Henrik Ringbom.

Snabba beslut vid lokal förankring

I panelen på seminariet fanns även BRS Networks revisionsbyrå Grant Thornton som representerades av vd:n Anna Johnson, även hon med rötterna på Gotland.

–  Att ha den lokala förankringen är viktigt, likaså att skapa starka mötesplatser som kan ge bra nätverk. När samarbetet är tätt går det ofta att fatta snabba beslut, sa hon.

Anna Johnson tryckte också på vikten av att de snabbväxande företagen fokuserar på ledarskapsfrågorna:

 –  Upp till 20 anställda går det att få ut ägarnas vision men när företaget blir större än så är det en utmaning att få en gemensam mission/vision och att få företagskulturen att fungera. Då är ledarskapet jätteviktigt, sa hon.

Gotland mest företagssamma länet

I FAR:s rapport ”Hur blir det fler gaseller på Gotland?” konstateras att när Svenskt Näringsliv i våras mätte företagsamheten blev Gotland Sveriges mest företagsamma län. Men samtidigt hamnar Gotlands kommun lågt i rankingen över företagsklimat. Som förklaring till det sistnämnda har entreprenörerna bland annat uppgett saker som infrastrukturen och långa handläggningstider hos kommunen exempelvis gällande bygglov.

 –  Företagsklimatet och tillväxten är frågor som är i fokus och arbetar med utmaningarna som tillgänglighet och bemötande, både internt och i regionen, sa Centerpartiets Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.

Under seminariet fokuserades desto mer på varför gotlänningarna är så företagsamma och vad som ligger bakom gasellernas framgångar. Samarbete och närhet var två förklaringar som gavs.

Komplement, kompetens och universitet

– På Gotland kraftsamlar vi också som en enda region. Vi ser att vi kompletterar varandra i stället för att se varandra som konkurrenter, sa Eva Nypelius.

Men även normer och tradition påverkar, framhöll Pontus Braunerhjelm, forskningsledare och professor, Entreprenörskapsforum. Han betonade också vikten av kompetensförsörjning och universitetets närvaro i Visby.

 – Kompetensförsörjningen är A och O för alla företag när det handlar om tillväxt, sa han och fick medhåll av Juliana Perez Falke, vd för Almi Gotland.

FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman var nöjd med diskussionen under seminariet.

 –  Det är härligt att höra att alla talar med en röst. Näringsliv, samhälle, akademin och politiker. Gotland är ett föredöme. Nu vill vi inom FAR fortsätta den här diskussionen runt om i landet för att se hur det fungerar i andra regioner, sa hon.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se

I panelen deltog:

  • Eva Nypelius, Regionstyrelsens ordförande (C), Gotland
  • Juliana Perez Falke, nationell kund- och affärschef samt vd för Almi Gotland
  • Henrik Ringbom, vd, BRS Networks
  • Pontus Braunerhjelm, forskningsledare och professor, Entreprenörskapsforum
  • Anna Johnson, vd Grant Thornton
  • Karin Apelman, generalsekreterare och vd FAR
  • Moderator var Annica Gerentz, kommunikationschef FAR