2019-02-18

”Viktigt att revisorer och redovisningskonsulter engagerar sig”

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare är ute på remiss. FAR är kritisk till förslaget och vill stoppa den inhemska delen. Hans Peter Larsson uppmanar alla att engagera sig i frågan.

Informationsskyldigheten för skatterådgivare berör runt 25 000 byråer – långt ifrån bara skatterådgivare. Vilka handlar det om?

– Förslaget berör uttryckligen 1 616 revisionsbyråer och 19 606 redovisnings- och bokföringsbyråer. Hälften av de senare antas medverka i rapporteringspliktiga arrangemang. Även banker, försäkringsbolag och begravningsbyråer samt företag som själva sköter sina skatter berörs. Totalt runt 25 000.

Varifrån kommer de här siffrorna?

– Det är siffror hämtade från SNI-koderna 2016 och finns med i den konsekvensanalys som utredningen själv gjort. Där konstaterar man att 165 000 inrapporteringar per år kommer att behöva lämnas till Skatteverket om förslaget införs 1 juli 2020.

Men vad är det då som ska rapporteras till Skatteverket?

– Man talar om både inhemska och gränsöverskridande arrangemang. Inhemska arrangemang är främst sådana som rör ”omvandling av inkomst” om skatteförmånen är en av de viktigaste fördelarna som en person kan förvänta sig av arrangemanget. Men undantag ska gälla ”om de skattemässiga effekterna är en direkt och förutsedd följd av skattelagstiftningen”. Problemet är att mycket är oklart och att vi inte riktigt vet vad som förväntas.

Vad händer nu?

– FAR har fått utredningen på remiss och vi kommer att framföra vår kritik. Senast 24 april ska svaret vara inne. Det är också viktigt att revisorer och redovisningskonsulter engagerar sig då det kommer att påverka deras rådgivning inom skatt. Målsättningen är att stoppa den inhemska delen av förslaget som vi anser inte behövs, och att den internationella delen förtydligas och begränsas.

Vad kan jag som medlem göra?

– Mejla eller skriv direkt till finansdepartementet. Några rader räcker. Samma gäller till regionala riksdagsledamöter. Markus Thaler inom FAR som skriver remissvaret tar också gärna emot synpunkter.

Text: Charlotta Marténg