2019-12-20
Nyheter

BAS-Bulletinen nr 4 2019

Nu kan du som är medlem i FAR läsa senaste BAS-Bulletinen.

FAR-medlemmar som är intresserade kan nu läsa senaste numret av tidskriften BAS-Bulletinen utan kostnad. BAS-Bulletinen behandlar aktuella frågor inom redovisning och skatt och utkommer fyra gånger per år.

Utgåvan för december är gratis, liksom nummer 1 och 2 2020. 

Logga in som FAR-medlem för att hämta Bulletinen nr 4 2019. Efter inloggning visas en länk och du kan ladda Bulletinen som PDF.