2019-12-11
Nyheter

Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll – vi reder ut begreppen

Byråns interna kvalitetssäkring och FAR:s kvalitetskontroll syftar till att säkerställa att byrån uppfyller kraven i Reko. Men vad är egentligen skillnaden mellan kvalitetssäkring och kvalitetskontroll?

Enligt Reko ska redovisningskonsulter och lönekonsulter som är auktoriserade av FAR utföra sina uppdrag med hög kvalitet och kundnytta. I detta arbete är byråns interna kvalitetssäkring och FAR:s kvalitetskontroll avgörande. Men det gäller att hålla isär begreppen. Yvonne Jansson, Auktoriserad Redovisningskonsult på FAR förklarar: 

– Medan kvalitetssäkringen är en del av den löpande verksamheten och styrs av behov och förutsättningar på varje enskild byrå så är FAR:s kvalitetskontroll en övergripande kontroll av system och riktlinjer, säger Yvonne Jansson. 

Kvalitetssäkringen – två interna processer 

Oftast består kvalitetssäkringen av två interna processer. Dels den löpande kvalitetssäkringen som baseras på den enskilda byråns organisation, behov och förutsättningar, dels byråns interna kvalitetssäkringssystem med regelbundna, systematiserade kvalitetssäkringskontroller av samtliga Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR och Auktoriserade Lönekonsulter FAR. 

– Den löpande kvalitetssäkringen handlar om att identifiera risker för att byrån inte ska kunna utföra sina uppdrag i enlighet med Reko. Exempel på risker är bristande planering, som kan innebära att ett uppdrag inte utförs i tid eller av medarbetare med fel kompetens. Att sakna backup om någon medarbetare blir sjuk eller slutar på byrån utgör också en risk, säger Yvonne Jansson.  

Riskbedömningen ligger sedan till grund för vilka kvalitetssäkringsåtgärder som behöver göras.  

– När det gäller byråns interna kvalitetssäkringssystem bör det finnas ett internt system som säkerställer att det regelbundet genomförs kontroller, exempelvis vart tredje år. Här kan det vara lämpligt att använda FAR:s checklistor för kontroll och intern dokumentation, säger Yvonne Jansson. 

FAR:s kvalitetskontroll 

Kvalitetskontroll är den obligatoriska kontroll som görs av FAR och är ett krav för att vara Auktoriserad Redovisningskonsult FAR eller Auktoriserad Lönekonsult FAR. Syftet med kvalitetskontrollen är att kontrollera att konsulten följer FAR:s yrkesetiska regler och att redovisnings- och löneuppdrag utförs i enlighet med Reko.  

– Kvalitetskontrollen är en övergripande kontroll som omfattar byråns rutiner, riktlinjer och system för kvalitetssäkring. Om byrån har ett bra system för kvalitetssäkring så har man löpande fångat upp eventuella brister och åtgärdat dem. Kvalitetskontrollen blir då ett kvitto på att byrån har bra rutiner och uppfyller kraven i Reko, säger Yvonne Jansson.  

Kvalitetskontroll görs minst vart sjätte år och kontrollanterna utses och utbildas av FAR.  

Större byråer med ett system för intern kvalitetskontroll som motsvarar FAR:s kvalitetskontroll kan ansöka om att få sitt system godkänt av FAR. Med ett godkänt system kan byrån utför den obligatoriska kvalitetskontrollen i egen regi. 

Vill du öka dina möjligheter att få godkänt i kvalitetskontrollen? Anmäl dig till FAR:s kurs Så blir du redo for kvalitetskontroll

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se