2019-12-11

Förslag om ingångsavdrag går ut på remiss

Regeringens förslag om ingångsavdrag, alltså nedsatta arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, går nu ut på remiss.

Ingångsavdraget aviserades som en del av budgetpropositionen för 2020, i ett samarbete mellan S, MP, C och L. Finansdepartementet har nu skickat ut förslaget på remiss.

Genom ingångsavdraget ska det bli mer attraktivt att anställa sådana som står utanför arbetsmarknaden eller som har haft svårigheter att etablera sig under längre tid. Unga som saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa och nyanlända med uppehållstillstånd är några sådana grupper.

Förslaget är viktigt för företagen när det gäller att minska kostnader i verksamheten och hjälpa till att få in personer på arbetsmarknaden och i samhället, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR. Men det borde kunna förbättras:

– Som det nu ligger är förslaget mycket komplicerat och bitvis svårt att förstå för icke-experter. Det behöver därför i möjligaste mån förenklas innan avdraget införs, säger han.

Arbetsgivaren ska enligt förslaget endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent, vilket innebär att två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas bort.

Lön och andra ersättningar upp till 23 500 kronor per månad omfattas av ingångsavdraget. Enligt förslaget måste en persons arbetsinkomster under de senaste fem åren understiga 100 000 kronor för att rätt till ingångsavdrag ska gälla.

Som mest kan arbetsgivare få en nedsättning med 5 000 kronor per månad med ingångavdraget, genom nedsättningens storlek och med inkomsttaket på 23 500 kronor per månad.

Finansdepartementets promemoria Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) finns tillgänglig här.

Text: Martin Wallström
martin.wallstrom@far.se