2019-12-19
Nyheter

Brydonrapporten: Revision som tjänar ett ännu bredare samhällsintresse

Specialistrevisorer inom områden som hållbarhet och cybersäkerhet är ett av förslagen i den så kallade Brydonrapporten.

Debatten om den lagstadgade revisionen har gått het i Storbritannien, bland annat som en följd av företagsskandaler som Carillion och Patisserie Valerie. I början av 2019 gav den brittiska regeringen Sir Donald Brydon uppdraget att utreda den lagstadgade revisionens syfte, omfattning och kvalitet. Veckan före jul kom rapporten som bland annat konstaterar att revisionen saknar ett tydligt syfte och en tydlig beskrivning.

Rapporten föreslår en rad åtgärder för att den lagstadgade revisionen i framtiden bättre ska matcha användarnas behov och tjäna ett bredare samhällsintresse. Bland annat föreslås specialistrevisorer inom mer ämnesspecifika områden som cybersäkerhet och miljö. Rapporten föreslår även ökad transparens kring arvoden och revisionsarvoden. Bland annat rekommenderas en åtskillnad mellan det team som förhandlar revisionsarvodet och det team som genomför revisionen. Dessutom bör revisionsföretag tydligare synliggöra ersättningen till revisorer, enligt rapporten.

FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman välkomnar rapporten.

– Även om rapporten utgår ifrån situationen i Storbritannien så är den högintressant för oss. Vi verkar i en global bransch och många svenska revisorer arbetar med internationella företag som är verksamma i bland annat Storbritannien. Jag kommer att läsa rapporten noga och överväga vad vi kan ta till oss och vad som kan vara relevant i vårt fortsatta arbete med att utveckla framtidens revision, säger Karin Apelman.

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se