2019-08-27

Ändringar i RevU 17 Gemensam revision

FAR:s policygrupp för revision beslutade i juni om ändringar i RevU 17 Gemensam revision.

I inledningen har ett stycke om minoritetsrevisorer lagts till.

Därutöver är det avsnitt 1 som handlar om gemensam revision utförd av kvalificerade revisorer som har ändrats. Ändringarna har gjorts för att tydliggöra vilket ansvar som respektive revisor har vid en sådan revision. Exempel på revisionsberättelser i RevU 17 är oförändrade.

Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 eller senare men tidigare tillämpning är tillåten och uppmuntras.