2019-04-17

Tydlig affärsmodell A och O för framtidens byrå

Att anpassa sig till marknaden, reagera på tappade kunder och satsa på en tydlig affärsmodell är framgångsreceptet för Deskjockeys – först att vinna FAR-priset Årets framtidsbyrå.

Deskjockeys är en byrå som i FAR:s Framtidsstudie Nyckeln till framtiden kallas för ”snabba följare”, alltså en snabbfotad aktör som är bra på att förstå och utnyttja marknadsförutsättningarna.

För Peter Rexhammar och personalen har det varit ett sätt att jobba i flera år. Något som också gjorde att de vann FAR:s pris Årets framtidsbyrå 2014.

 
Peter Rexhammar. Foto: Saerun Norén

– Vi är snabbrörliga och överger felaktiga strategier när de inte fungerar. Det händer saker hela tiden i branschen. Därför jobbar vi mycket med omvärldsbevakning, exempelvis genom att dela med oss av tips, artiklar och annat på vårt intranät, säger Peter Rexhammar.

Att göra en översyn av byråns affärsmodell hänger ihop med kundnöjdheten. Tappar Deskjockeys en kund eller missar en offert, så reagerar de på det.

– Vi sätter oss ner och diskuterar. Vad gick fel? Och så kanske vi kan justera affärsmodellen. Så har vi gjort i två-tre år nu. Och vi har haft tid och utrymme att göra det.

Det gäller att börja med det viktigaste först: det strategiska valet av en eller flera programvaror. Frågor att fundera på är hur programvaran kommer att förenkla byråns och medarbetarnas vardag på både kort och lång sikt.  

– Affärsmodellen blir olika beroende på vilken programvara du väljer. Om byrån exempelvis har en digital hantering, då sätter man upp en automatiserad miljö som kunden betalar för. Det leder till att byrån får tid att utvecklas och göra nödvändiga justeringar och förbättringar. Ett annat arbetssätt kan vara att ha olika affärsmodeller för olika typer av kunder.

Peter Rexhammar läser FAR:s andra framtidsstudie Nyckeln till framtiden ett par gånger per år, för att påminna sig själv om Deskjockeys resa och varför byrån ändrade arbetssätt.

– Mitt tips är att om man vill skapa en hypermodern affärsmodell, då ska man starta en ny avdelning i bolaget, eller ett nytt bolag med eget varumärke. När vi gjorde en översyn, skapade vi något vi kallade för Jockey-paketet. Då blev det tydligt för alla att det här var något nytt.

Mer om priset:
Årets framtidsbyrå syftar till att lyfta fram goda exempel som kan fungera som förebilder för andra byråer. Sista datum för att nominera din byrå är 14 augusti 2019. Årets framtidsbyrå delas ut i Stockholm 19 september 2019.

Genom att göra FAR:s framtidstest så får du veta hur din byrå ligger till. Utöver frågor om prissättning och användning av molntjänster omfattar framtidstestet även frågor om affärsmodeller och att utveckla tjänsteerbjudande.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se