2019-04-11

Penningtvätt – vad är det?

Alla pratar penningtvätt. Men vad är penningtvätt och vad innebär den nya penningtvättslagen? FAR har samlat information och intressanta länkar om ämnet.

  • Läs hela lydelsen om Penningtvätt i Rätt Bolagsrätt 2019 i FAR Online.
  • Så här definierade FAR:s föreningsjurist Sara Orback penningtvätt och den nya penningtvättslagen i en artikel i Balans.

  • Här kan du även lyssna ett avsnitt om Penningtvätt i FAR:s podcast Reko-podden där vi pratar om penningtvätt och finansiering av terrorism. Sara Orback och Camilla Carlsson på FAR förklarar vad man måste ha koll på som löne- och redovisningskonsult. Balans chefredaktör Pernilla Halling leder samtalet. 

  • FAR har även tagit fram en checklista som kan användas för att säkerställa att man följer de krav som ställs i lagen, samt i länsstyrelsens föreskrifter om uppnående av kundkännedom.  

  • I FAR Online hittar du även: 
    - Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism​

    Här hittar du även hela avsnittet för exempelvis banker

  • Om du vill veta mera om penningtvätt har FAR en utbildning i ämnet. Läs mer om den här. 

Som medlem i FAR kan du kostnadsfritt ställa frågor till FAR:s rådgivare. Frågorna kan gälla redovisning, revision och juridik. Det kan också vara frågor som rör din yrkesroll. Logga in på far.se och läs mer. 

Text: Anna Ekström
anna.ekstrom@far.se