2019-04-25

Ny uppgiftsskyldighet riskerar ge fel skatt

Aggressiv skatteplanering bör motverkas. Men förslaget om rapporteringsplikt för inhemska arrangemang riskerar att skapa rättsosäkerhet och onödiga kostnader för näringslivet. FAR är därför starkt kritiskt till den delen av betänkandet.

Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang, SOU 2018:91 har varit ute på remiss. FAR ser skatt som en hållbarhetsfråga för företag och verkar för att företag ska ha en skattepolicy som redovisas öppet med full transparens. När det gäller ambitionerna att begränsa internationell aggressiv skatteplanering har FAR inga invändningar och ställer sig bakom förslaget om rapporteringsplikt vid gränsöverskridande arrangemang.

Men förslaget att samtidigt införa rapporteringsplikt för inhemska arrangemang får skarp kritik från FAR.

 – Som betänkandet är utformat kommer förslaget om rapporteringsplikt för inhemska arrangemang att leda till att rådgivning för att betala rätt skatt förändras och begränsas. Det missgynnar företagandet och kan leda till fel skatt, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

I en debattartikel publicerad av FAR:s tidning Balans på tidningens webb lyfter Hans Peter Larsson och Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och vd, problematiken med betänkandets förslag.

”Tillsammans beräknar utredningen att rådgivare och företag kommer att behöva lämna omkring 165 000 upplysningar varje år. Sannolikt även det i underkant. Över 25 000 rådgivare av olika slag berörs enligt utredningen, revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter samt rådgivare inom bank och försäkring. Alla måste ta ställning till om ett råd ska rapporteras, och om det är ett råd i lagens mening som lämnats. En orimligt ökad byråkrati.” skriver de i debattartikeln.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se