2019-04-08

Karin Apelman i dialog med framtidens revisorer

Stora förväntningar på yrket som revisor och frågor om hållbarhet och digitalisering. Det mötte FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman när hon gästföreläste på Uppsala universitet för studenter som går det internationella masterprogrammet inom Accounting and Financial Management.

- Det är alltid inspirerande att träffa studenter, inte minst för att lyssna in vad de förväntar sig av vår bransch och hur vi kan attrahera dem i deras yrkesval, säger Karin Apelman.

- Revisor är ett framtidsyrke – roligt, engagerande och viktigt för näringsliv och samhälle. Det innehåller så mycket av alla samhällets utmaningar kring globalisering, digitalisering och inte minst hållbarhet. Studenterna var mycket engagerade och intresserade – och vi hade en dynamisk och intressant dialog, säger Karin Apelman.

Karin Apelman, som har en lång bakgrund inom ekonomi- och finansfunktioner på ledande nivåer, höll också en gästföreläsning på controllerdagen på Uppsala universitet ihop med professor Fredrik Nilsson. Temat var ekonomens roll och kompetens - ett yrke i förändring.

Foto: Karin Apelman tillsammans med professor Fredrik Nilsson Uppsala universitet.