2018-10-01

Projekt om gemensam standard för kommunal redovisningsrevision

FAR, SKL och Skyrev inleder ett projekt om en gemensam standard för kommunal redovisningsrevision.

Som FAR kunde berätta i våras har ett utvecklingsarbete med sikte på att ta fram en ny standard för kommunal redovisningsrevision inletts. De tre parterna har nu kommit överens om en gemensam projektbeskrivning och arbetet inleds med en förstudie. Förstudien ska belysa ett antal frågeställningar som behöver besvaras för att parterna ska kunna ta ställning till om en standard ska tas fram och hur den i så fall bör utformas. Förstudien beräknas vara klar våren 2019.

– Vi hoppas att en sådan standard ska göra den goda revisionsseden för kommunal redovisningsrevision tydligare, säger Karin Apelman generalsekreterare FAR.

– Detta är ett steg i rätt riktning för att säkerställa att den kommunala redovisningsrevisionen håller hög kvalitet och är relevant. Det skapar också bättre förutsättningar för att medborgarna ska kunna få en jämförbar revision oavsett var i Sverige de bor.

FAR representeras av Karin Apelman i projektets styrgrupp som även består av Annika Wallenskog, chefsekonom SKL, och Anneli Lagebro, styrelseordförande Skyrev. Det operativa arbetet drivs av en projektgrupp där FAR representeras av Harald Jagner, Deloitte, och Rebecka Hansson, PWC.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se