2018-11-08

Etikkodens rotationsregler översatta

FAR:s policygrupp för etik har nu översatt de nya reglerna i IESBA:s Etikkod om långvarig anknytning till en revisionskund.

De nya bestämmelserna om långvarig anknytning ersätter punkterna 290.148-290.153 och ska tillämpas på räkenskapsår som börjar efter 15 december 2018. Ni hittar dem i avsnitt 540 i slutet av IESBA:s Etikkod på FAR Online.

Policygruppen för etik arbetar för närvarande med översättningen av den helt omarbetade Etikkoden. Ni hittar den nya Etikkoden (Code of Ethics) på IFAC:s webbplats.

Vidare har policygruppens uttalande EtikU 13 Revisorsrotation har uppdaterats med anledning av de nya etikreglerna.